Skip to content

Lentelicht
18 t/m 27 maart 2024

In maart gaan we van donker naar licht, van de winter naar de lente. Een emotioneel verlangen wordt werkelijkheid. De projectie in de Catharinakerk geeft dit een extra karakter: de kerk werd bij de bombardementen in maart in 1945 verwoest. De inwoners hebben de kerk en de toren herbouwd. En daarmee is het een symbool van hoop en veerkracht geworden. De projectie in deze periode is een creatieve vertaalslag van de gesprekken die jong en oud met elkaar hebben gevoerd over het thema vrijheid. Samen moeten we onze vrijheid beschermen. Elke inbreng telt.

Brugklassers in gesprek met senioren

In de aula van het Panora Lyceum in Doetinchem kwam vorige week jong en oud bij elkaar om te praten over vrijheid. Na elk gesprek ging de groep aan de slag om een toepasselijke tekening te maken, bijvoorbeeld een vrijheidsbloem of een vrijheidsdier. In de laatste twee weken van maart worden al die tekeningen geprojecteerd aan de binnenkant van de Catharinakerk in Doetinchem. Daarmee herdenken we de bombardementen op Doetinchem in 1945. Toen is de kerk helemaal verwoest. Doetinchemmers hebben de kerk en de toren na de oorlog weer opgebouwd. Dus hoe bijzonder is het om jouw tekening straks op het plafond van de kerk te zien?

Wat betekent vrijheid voor jou?

In groepjes gingen brugklassers in gesprek met senioren. ‘Doe maar net alsof je even oud bent, want die oudjes zijn ook ooit 13 geweest!’ zei organisator Wim Maatman: ‘Je hoeft het immers niet met elkaar eens te zijn. Het gaat erom: mag je zijn wie je bent en mag je worden wat je wil? En hoe zorgen we ervoor dat we onze vrijheid overeind houden?’ Er werd goed geluisterd naar elkaar. Over en weer. Dat bij sommigen een veteraan, een politieagent of wethouder Huizinga aan tafel kwam, maakte de dialogen extra interessant.

Ontslag na de bruiloft

Vrijheid heeft lang niet altijd met oorlog te maken. Dat werd wel duidelijk uit de gesprekken. ‘Vroeger mocht je als meisje niet studeren’, vertelde Anneke Rusten. ‘Sterker: als je ging trouwen, moest je ontslag nemen. Dat is nu gelukkig wel anders.’ Enkele brugklassers vertelden dat ze goed opletten als het om Social Media gaat. Daar kun je echt voor gek worden gezet.

Bloemen op het plafond

Van 18 tot en met 27 maart zijn de tekeningen aan het plafond van de Catharinakerk te bezichtigen onder de naam Lentelicht. De toegang is gratis. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Amphion Cultuurbedrijf en Vfonds. Dit fonds zet zich in voor respect voor de democratische rechtsstaat en dat we ons bewust zijn van de vrijheid waarin we leven.

 

Vfonds steunt Lentelicht

Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen) draagt bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving in Nederland. Dit gebeurt vanuit lessen getrokken uit oorlog en conflict. Vfonds steunt jaarlijks meer dan 200 initiatieven: van nationale herdenkingen en oorlogs- en verzetsmusea tot theatervoorstellingen en innovatieve onderwijsprojecten. Ze sluiten altijd aan bij de doelstellingen: vergroten van kennis over oorlog en conflict, benadrukken waardering voor de democratische rechtsstaat, vergroten waardering voor veteranen of vaardigheden aanleren om zelf een bijdrage te leveren aan de democratische rechtsstaat. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende loterijen en bijdragen van particulieren.

Cultuurfonds Gelderland steunt Lentelicht

Cultuurfonds Gelderland steunt vanuit het Corry Takkenfonds Lentelicht.

Het Cultuurfonds zorgt voor doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoekt actief naar verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. Het Cultuurfonds financiert instellingen en ondersteunt makers en projecten.

Lentelicht is verder mede mogelijk gemaakt door:

Fonds Gemeentespaarbank Doetinchem, Gemeente Doetinchem, Amphion Cultuurbedrijf, Panora Lyceum en Protestantse Gemeente Doetinchem.

Bekijk de reportages over Lentelicht:

 

 

Back To Top
Zoeken